Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14
Wspólne korzystanie z mieszkania po rozwodzie | Wszystko o rozwodach
rozwód dom

Wspólne korzystanie z mieszkania po rozwodzie – czy sąd może to uregulować?

w Rozwód przez

Prowadząc sprawy rozwodowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, niejednokrotnie spotkałam się ze zdziwieniem moich klientów, w sytuacji, kiedy wskazywałam im na możliwość uregulowania przez sąd w wyroku sposobu korzystania przez z nich z mieszkania po rozwodzie.

I już tłumaczę o co chodzi z tym ,,wspólnym korzystaniem z mieszkania’’.

W procesie rozwodowym sąd ma obowiązek określić, w jaki sposób małżonkowie będą korzystali ze wspólnego mieszkania po rozwodzie. Aby uzyskać takie orzeczenie, najpierw w pozwie rozwodowym/ odpowiedzi na pozew, powinniśmy wskazać sądowi propozycję tego, z jakich pokoi chcemy po rozwodzie korzystać na wyłączność, a z których ma korzystać po rozwodzie współmałżonek. Efektem takiej propozycji, jest to, że sąd w wyroku określa dosłownie z jakich pokoi znajdujących się we wspólnej nieruchomości, po rozwodzie, może korzystać powód, z jakich pozwany, a jakich małżonkowie będą korzystali wspólnie. Sąd, jak już była o tym mowa, musi to uczynić bezwzględnie tzn. w każdym wypadku, chyba, że strony zgodnie wniosą o zaniechanie takiemu obowiązkowi (np. z powodu tego, że jeden z małżonków jeszcze w trakcie trwania małżeństwa wyprowadził się ze wspólnego mieszkania). W takiej sytuacji, sąd nie określi w wyroku sposobu korzystania z mieszkania przez rozwiedzionych małżonków.

Od razu trzeba też zaznaczyć, że nie ma przy tym znaczenia, czy mieszkanie, które wspólnie zajmujecie stanowi Waszą współwłasność, czy własność jednego z Was, czy jest to mieszkanie przez Was wynajmowane, czy nawet mieszkanie, z którego korzystacie bez tytułu prawnego.

W tym miejscu chciałabym jednak zaznaczyć, że uregulowanie przez sąd sposobu korzystania przez strony z mieszkania po rozwodzie nie stanowi podziału majątku wspólnego. Sąd nie rozstrzyga bowiem o prawie własności do nieruchomości, które w dalszym ciągu przysługuje dotychczasowemu właścicielowi. Podziału majątku wspólnego można wprawdzie dokonać na sprawie rozwodowej, ale tylko w sytuacji wniesienia do sądu przez strony zgodnej propozycji takiego podziału. Jak już była mowa w jednym z poprzednich wpisów na blogu, sąd może dokonać podziału majątku wspólnego małżonków, ale tylko w sytuacji zgodnego stanowiska stron co do sposobu jego przeprowadzenia oraz jeżeli nie przyczyni się to do nadmiernego przedłużenia postępowania sądowego.

Reasumując, określenie przez sąd sposobu wspólnego korzystania przez strony z mieszkania po rozwodzie, ma na celu tymczasowe uregulowanie stosunków pomiędzy byłymi małżonkami do czasu dokonania przez nich podziału majątku wspólnego. Jeżeli podział nie zostanie przeprowadzony w procesie rozwodowym, to następnie można to zrobić składając stosowny wniosek w sądzie rejonowym czy stawiając się u notariusza. Do czasu rozwiązania takiej sytuacji jednak, każdy z małżonków, na mocy wyroku rozwodowego, może samodzielnie używać swojej części mieszkania.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie z Rozwód

Idź na Początek