tozwód

Sprawa rozwodowa KROK PO KROKU

w Rozwód przez

Czeka Cię sprawa rozwodowa w sądzie? Bardzo się z tego powodu denerwujesz?

     W związku z tym ten wpis jest dla Ciebie.

      Musisz wiedzieć, że przed sprawą rozwodową większość osób przeżywa ogromny stres. Nic w tym dziwnego, zapewne jest to pierwszy raz, kiedy znajdziesz się w sądzie, poza tym na rozprawie będą roztrząsane szczegóły Waszego życia prywatnego. Ten wpis jest więc dla tych wszystkich osób, które chciałyby się dowiedzieć, jak wygląda sprawa rozwodowa w sądzie.

 1. Zabierz ze sobą niezbędne dokumenty

         Po pierwsze, pamiętaj, aby wziąć ze sobą wezwanie na rozprawę tak byś wiedział/wiedziała w którym sądzie i sali sądowej będzie się odbywać rozprawa (jeśli korzystasz z pomocy profesjonalnego pełnomocnika ta kwestia nie będzie stanowiła dla Ciebie problemu). Po drugie, pamiętaj, aby wziąć ze sobą dowód osobisty. Będziesz musiała/ musiał go okazać sądowi po wejściu na salę sądową.

        Sprawę w sądzie wywoła sekretarz sądowy. Po wywołaniu będziesz mógł wejść na salę  rozpraw. Wcześnie zadbaj o to by wyłączyć telefon komórkowy.

 1. Kogo zastaniesz na sali rozpraw

         Nie zdziw się, ale skład sądu w sprawie rozwodowej jest trójosobowy – po środku będzie siedział sędzia przewodniczący, a po bokach dwaj sędziowie ławnicy. Poza sędziami, Tobą, współmałżonkiem i ewentualnie pełnomocnikami na sali nie może być innych osób ponieważ sprawy rozwodowe odbywają się bez udziału publiczności (to gwarantują ci przepisy). Możesz jednak zgłosić udział w sprawie dwóch tzw. męża zaufania. Może to być twoja mama, kolega, koleżanka. Mogą oni być jedynie biernymi obserwatorami tego co dzieje się podczas rozprawy.

 1. Strony przedstawiają swoje stanowisko

       Rozprawa sądowa rozpoczyna się od zadania stronom pytań odnośnie ich stanowiska zawartego w pozwie i odpowiedzi na pozew (jeśli została złożona). Jeżeli żadna ze stron nie zmienia swojego stanowiska i podtrzymuje stanowisko zawarte w pozwie/ odpowiedzi na pozew, sąd przystępuje do zadania stronom podstawowych pytań, tj:

 • czy i od kiedy małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego,
 • ile mają dzieci, jaka jest sytuacja dzieci,
 • czy toczyły się jakiekolwiek sprawy rodzinne,
 • czy istnieje szansa na uratowanie małżeństwa, czy strony podejmowały próby jego ratowania,
 • czy strony zgadzają się na przeprowadzenie mediacji

 

 1. Przesłuchanie świadków

  Następnie sąd przystępuje do przesłuchania świadków. Dzieje się to na tej samej, albo na kolejnej rozprawie. Jeżeli rozwód ma się odbyć bez orzekania o winie, a macie wspólne małoletnie dzieci/dziecko, najczęściej jest to jeden świadek i najczęściej jest on słuchany na tej samej jednej rozprawie. Świadek ten jest przesłuchiwany na okoliczność sprawowania przez strony władzy rodzicielskiej. Najpierw przesłuchiwani są świadkowie strony powodowej, a w drugiej strony pozwanej. Liczba świadków przesądza o tym ilu rozpraw potrzeba na ich przesłuchanie. Świadkom pytania w pierwszej kolejności zadaje sąd, następnie strony (najpierw – powód, potem pozwany) i ich pełnomocnicy, jeżeli zostali ustanowieni w sprawie.

 1. Przesłuchanie stron

         Po przesłuchaniu wszystkich świadków sąd przystępuje do przesłuchanie stron. W pierwszej kolejności jest słuchany powód, a  potem pozwany. Przesłuchanie stron w sprawie rozwodowej jest obligatoryjne (tj. obowiązkowe). Podczas przesłuchania będziesz mógł przedstawić swoje stanowisko, a także odnieść się do tego co powiedzieli świadkowie. Sąd zada wam pytania odnośnie tego:

 • kiedy zawarliście związek małżeński, czy do zawarcia małżeństwa była wymagana zgoda sądu rodzinnego
 • czy strony wspólnie zamieszkują, jeśli nie – to od kiedy
 • czy macie wspólne małoletnie dzieci, ile, w jakim wieku, jak się rozwijają
 • kiedy nastąpiło zerwanie więzi gospodarczej, emocjonalnej pomiędzy stronami
 • co w ocenie stron było powodem zupełnego i trwałego zerwania więzi

        Jeżeli strony mają wspólne małoletnie dzieci  – sąd zadaje również pytania w celu ustalenia, czy zachodzi potrzeba orzeczenia o kontaktach, w jakiej wysokość orzec alimenty na ich rzecz. W sytuacji wniosku o orzeczeniu alimentów na rzecz małżonka, czy też orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron, sąd zadaje również pytania na te okoliczności. Na zakres i ilość pytań ma pływ oczywiście to czy strony wnoszą o orzeczenie rozwodu z winy czy bez orzekania o winie. Pytania są zadawane stronom najpierw przez sąd –  w pierwszej kolejności przez przewodniczącego, potem przez ławników, następnie przez pełnomocników stron, jeżeli występują w sprawie i same strony.

 1. Wydanie wyroku

Po przesłuchaniu wszystkich uczestników procesu i przeprowadzeniu dowodów, sąd  wydaje wyrok. Wydanie wyroku może odbyć się na ostatniej rozprawie, ale może też być odroczone na okres do dwóch tygodni. Twoja obecność na ogłoszeniu wyroku nie jest obowiązkowa, pamiętaj jednak, aby złożyć w biurze podawczym wniosek o doręczenie wyroku.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*