Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14
Odpowiedź na pozew rozwodowy – wzór. | Wszystko o rozwodach
rozwód

Odpowiedź na pozew rozwodowy – wzór z objaśnieniem.

w Rozwód przez

W sytuacji, kiedy pozew rozwodowy spełnia wszystkie warunki formalne, sąd doręcza go drugiej stronie – pozwanemu. Wraz z pozwem sąd doręcza zobowiązanie pozwanego do wniesienia pisemnej odpowiedzi na pozew rozwodowy w terminie 14 dni.

Co w takiej sytuacji powinna zrobić strona pozwana? – napisać odpowiedź czy może nie reagować ?

Jeżeli postanowi wnieść odpowiedź na pozew rozwodowy, to jakie warunki formalne powinny zostać spełnione, w jakim czasie, gdzie wnieść odpowiedź i co w niej napisać? Powyższe będzie przedmiotem niniejszego wpisu.

 1. Wnosić czy nie wnosić?

  Pozwany może, ale nie musi przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew rozwodowy chyba, że sąd zarządzi jej wniesienie (np. w sprawie zawiłej). Jeżeli sporządzenie odpowiedzi na pozew rozwodowy nie jest obowiązkowe to okoliczności rozpadu pożycia małżeńskiego pozwany może wskazać w sądzie do protokołu rozprawy rozwodowej, gdy sąd spyta go o jego stanowisko w sprawie.

 2. Odpowiedź na pozew rozwodowy – termin.

  Sąd zobowiązuje stronę pozwaną do wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie
  14 dni
  . Termin 14 dni liczony jest od dnia odebrania listu zawierającego pozew rozwodowy. Termin ten dotyczy dni kalendarzowych, a nie dni roboczych. W przypadku, kiedy nadamy odpowiedź pocztą, dzień nadania pisma w polskiej placówce pocztowej jest uważany za dzień wpłynięcia do sądu. Należy przy tym mieć na uwadze, że odpowiedź na pozew o rozwód wniesiona po wyznaczonym terminie zostanie nam zwrócona, zgodnie bowiem z art. 207 § 2 i 7 w zw. z art. 130 § 2 kodeksu postępowania cywilnego odpowiedź na pozew złożona po upływie powyższego terminu podlega zwrotowi. Trzeba więc pilnować, aby nadać pismo w terminie, bowiem pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

 3. Wymogi formalne.

  Odpowiedź na pozew o rozwód powinna spełniać ogólne warunki pisma procesowego tj. zawierać oznaczenie:

 • sądu do którego jest składana,
 • sygnatury sprawy,
 • stron – tj. imię, nazwisko powoda oraz strony pozwanej wraz z ich adresami,
 • rodzaju pisma – tj. „odpowiedź na pozew rozwodowy”,

ponadto

 • treść wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
 • podpis strony wnoszącej odpowiedź,
 • wymienienie załączników.

Większość z tych informacji pozwany może odczytać z pisma, które otrzymał z sądu oraz z samego pozwu.

 1. Co powinna zawierać?

  Odpowiedź na pozew o rozwód powinna zawierać stanowisko pozwanego co do twierdzeń powoda dotyczących okoliczności rozpadu pożycia małżeńskiego, czyli wersję zdarzeń i przyczyn rozwodu z punktu widzenia osoby pozwanej. W odpowiedzi na pozew rozwodowy pozwany powinien: przedstawić fakty oraz wskazać dowody na ich poparcie, przedstawić swoje żądania i uzasadnić swoje twierdzenia, wypowiedzieć się, co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych, przedstawić swoje wnioski.

Pisząc odpowiedź na pozew pozwany ma kilka wariantów, może bowiem:

 • wyrazić zgodę na rozwód na warunkach powoda/powódki,
 • wyrazić zgodę na rozwód, ale na innych warunkach – np. zażądać rozwodu z winy obu stron bądź zażądać wyższej kwoty alimentów,
 • wnieść o oddalenie powództwa – tj. odmówić zgody na rozwód.

W zależności co jest przedmiotem pozwu rozwodowego, pisząc odpowiedź pozwany może wypowiedzieć się co do:

 • kwoty alimentów żądanej przez powoda czy to na rzecz dziecka/dzieci czy to na rzecz małżonka,
 • sposobu wykonania władzy rodzicielskiej – władza rodzicielska dla obojga rodziców, ograniczenie władzy rodzicielskiej czy pozbawienia tej władzy jednego z rodziców,
 • sposobu kontaktów z dzieckiem/dziećmi,
 • sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania,
 • kosztów procesu.
 1. Do którego sądu i w jaki sposób należy wnieść odpowiedź na pozew rozwodowy?

Odpowiedź na pozew o rozwód należy wnieść do Sądu Okręgowego, z którego pozwany dostał pozew wraz z wezwaniem do wniesienia odpowiedzi. Odpowiedź można złożyć w biurze podawczym owego sądu lub nadać go w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (dla przypomnienia – za datę wpływu pisma uważa się datę złożenia w biurze podawczym lub nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego). Odpowiedź należy wnieść w dwóch egzemplarzach: jeden będzie dla sądu, drugi dla powoda/powódki. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wniesienie odpowiedzi na pozew o rozwód jest wolne od opłaty sądowej.

Musisz jednak wiedzieć że, pomimo wniesienia odpowiedzi na pozew oraz zgody pozwanego na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, sąd jest zobowiązany do przesłuchania stron na rozprawie co do okoliczności wskazanych w pozwie i odpowiedzi na pozew.

Jeszcze jedna ważna sprawa – jeżeli powód wniósł pozew rozwodowy bez orzeczenia o winie, a pozwany żąda ustalenia winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego, to powód musi zmienić żądanie i wnieść o orzeczenia rozwodu z winy pozwanego. W takiej sytuacji sąd jest zobowiązany do ustalenia, który z małżonków ponosi winę w rozpadzie pożycia małżeńskiego. Może się okazać, że winę ponoszą oboje małżonkowie. Dlatego też podejmując decyzję o napisaniu odpowiedzi na pozew musisz się zastanowić czy poradzisz sobie sam czy  nie powierzyć jej napisania profesjonalnemu pełnomocnikowi.

Pobierz wzór pozwu rozwodowego z objaśnieniem w formacie .doc

word

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie z Rozwód

Idź na Początek