Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14

Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /web/htdocs3/wszystkoorozwodachpl/home/www/wp-content/plugins/wedevs-project-manager/src/Imports/Controllers/Trello_Controller.php on line 14
Rozdzielność majątkowa | Wszystko o rozwodach
Category archive

Rozdzielność majątkowa

Rozwód a rozdzielność majątkowa

w Majątek/Rozdzielność majątkowa/Rozwód przez
rozwód a rozdzielność

Z jaką chwilą powstaje pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa? Po rozwodzie czy może już wcześniej?

Na to pytania odpowiem w niniejszym wpisie.

Rozdzielność majątkowa powstaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego tj. z upływem trzech tygodni od momentu ogłoszenia wyroku, jeżeli żadna ze stron (powód i pozwany) nie wniesie apelacji. Oznacza to, iż z tą chwilą majątek nabyty po tym czasie, wchodzi do majątku osobistego każdego z małżonków. Nie oznacza to jednak podziału majątku wspólnego. W tym celu należy we właściwym miejscowo sądzie rejonowym złożyć wniosek o dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków. Jeżeli jesteście zgodni co do sposobu podziału majątku (tzn. któremu z Was po rozwodzie np. ma przypaść mieszkanie, a któremu z Was spłata w gotówce) możecie udać się również do notariusza. Możecie również, co było już przedmiotem wpisu na blogu, dokonać podziału majątku wspólnego w trakcie sprawy rozwodowej (dla przypomnienia – sąd dokonuje podziału majątku wspólnego małżonków, w wyjątkowych sytuacjach,  jeżeli małżonkowie wnieśli zgodny projekt podziału i nie spowoduje to przedłużenia postępowania). Sytuacja opisana powyżej powstaje z mocy samego prawa.

Małżonkowie jednak również mają wpływ na to kiedy powstanie pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa.

W czasie trwania małżeństwa, a nawet przed jego zawarciem, mogą bowiem podpisać tzw. intercyzę u notariusza. Jest to umowa majątkowa małżeńska, poprzez którą małżonkowie mogą ustanowić rozdzielność majątkową. Z chwilą zawarcia małżeństwa, pomiędzy małżonkami bowiem, z mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, małżonkowie mogą w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego zmodyfikować wspólność ustawową. Wspólność ustawowa może zostać rozszerzona lub ograniczona, małżonkowie mogą także ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielczość majątkową z wyrównaniem dorobków. Małżonkowie nie mogą jednak kształtować wzajemnych stosunków majątkowych w sposób zupełnie dowolny. Mogą oni skorzystać z katalogu wariantów ustroju majątkowego wskazanego przez kodeks (będzie to przedmiotem odrębnego wpisu). W tym miejscu należy również wskazać, że małżonkowie, w drodze zmiany umowy, mogą również powrócić do ustroju wspólności ustawowej.

Powyższe dotyczy jednak sytuacji kiedy małżonkowie są zgodni co do tego, że chcą ustanowić rozdzielność i zgodnie idą do notariusza podpisać akt notarialny. W sytuacji, gdy na powstaniu tej rozdzielności zależy tylko jednemu z małżonków możliwe jest ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, iż z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Kiedy zachodzą ważne powody? Kodeks nie wymienia katalogu takich sytuacji. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, iż ważnym powodem może być: separacja małżonków, uniemożliwiająca im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym, trwonienie przez jednego z małżonków dorobku.

Rozdzielność majątkowa, ustanowiona na mocy orzeczenia sądu, powstaje z dniem oznaczonym w wyroku. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wniesienia pozwu. Nadmienić również należy, że wniesienie pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez jednego z małżonków nie tamuje możliwości wniesienia przez drugiego małżonka pozwu o rozwód.

Idź na Początek